Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Беренче кар сочинения


Беренче кар сочинения


Тик кышны? кояшлы р?х?т к?нн?ре бик каты суык бураннар бел?н д? алмаша. Задания предназначены для учителей и учащихся 4-х классов начальной школы для для отработки практических навыков учащихся по подготовке к мониторингу в 4-м классе по русскому языку. Таныш булыйк — мин кар б?ртеге. Без кар б?ртекл?ре — табигатьне? га??еп ачышларыны? берсе. Шау — шулы к?зд?н со? ?ирем Гуя тынычлык тапкан. Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта. Тик торбадан чыккан т?тен ген? ялгызы ?ск? таба омтыла... Укытучы: - Балалар, сез кар б?ртегене? ?тенечен ?т?рг? ризамы? ?ит?без диг?нд?, ?ил бел?н кит?без, Шунда без ?авада ?илпенеп торабыз. Соры ??м дымлы к?з кар астында калды. Автовоспроизведение Если функция включена, то следующий ролик начнет воспроизводиться автоматически. Без беркайчан да бер- беребезг? охшамаган. Д?ресне? кайсы ?леше сезг? аеруча ошады? ?лк?нн?рд? кышны ?зл?ренч? ярата. Д?ресне? максаты бел?н таныштыру. Сорылык ??м кара?гылык баскан д?ньяны... ? х?зер т?ркемн?рг? б?ленеп, хик?я т?зеп карагыз. Видео недоступно в вашей стране из-за жалобы на нарушение авторских прав, инициатором которой является ООО «Барс-Рекордс». Исегезг? т?шерегез ?ле, кояш нурларында кар б?ртекл?ре нишли? Кар б?ртеге, кар турында. ?авапларны чагыштырабыз, тикшер?без тактадагы язу бел?н. Икенче к?нг? буранны? и?ат итк?н эшл?ре к?рен?: к?ртл?рд? кардан фигуралар, т?р?з?л?рд? хикм?тле биз?кл?р, а елгадагы боз кояшта т?рле т?сл?р бел?н ялтырый. ??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. Боз бел?н капланган карда ча?гы ш?п шуа, б?тен урманга балаларны? к??елле тавышы я?гырый. Кайчан я?гырлары бел?н сиб?л?п елап та ала, кайчан тынып кала. Ирт?нге кара?гы тынлыкта озын кышны? бозлы сулышы сизел?. К?з?т?л?рг? таянып, беренче кар турында хик?я т?зерг? ?йр?т?. Укучылар: - ??в?лге карны к?рс?тк?ч, кырык к?нн?н кар ятар.


Ак тунын киеп кыш килде, Яфрак-яфрак кар ява.


??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. Сез, кешел?р т?сле, ??рберебез ?зенч?лекле. Кыш турында инша - Сочинение про зиму на татарском языке Агачлар ?лл? кайчан инде алтын яфракларын койды, авыр соры болытларга т?ренг?н к?к й?зе салкын ?ава бел?н табигатьне каплап алган, ??нлекл?рг? тизр?к ояларына кереп качарга куша кебек, ? кошларны к?н д? ?ылы якка озата. Видео недоступно в вашей стране из-за жалобы на нарушение авторских прав, инициатором которой является ООО «Барс-Рекордс». Шау — шулы к?зд?н со? ?ирем Гуя тынычлык тапкан. Кышны? саран саргылт кояшы карлы бураннар бел?н алмаша, ? бураннарга алмашка каты суыклар кил? - м?гаен, кышны? г?з?ллеге шундадыр. Без беркайчан да бер- беребезг? охшамаган. Боз бел?н капланган карда ча?гы ш?п шуа, б?тен урманга балаларны? к??елле тавышы я?гырый. ?ил тынган арада ?ирд? ял ит?без. Сиздермич? килеп яуган — Кар шундый сагындырган. ?ир тир?н йокыга талган.

You may look:
-> ответы на тесты по новой истории зарубежных стран 7 класс
Арган кырлар йокымсырап, Ял сорап юрган япкан.
-> конспекты уроков в 4 классе школа 2100
беренче кар сочинения -> штрих мини фр к установить драйвер к 1с 8 1
Кар б?ртекл?рен ?йр?н?че галимн?р безг? кызыклы исемн?р д? бирг?нн?р: пластинка, йолдыз, эн?, мамык, ярма ??м башкалар.
-> сочинение об ухте описание природы
Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта.
-> украинский язык и литература тесты для 7 класса и сочинения
Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта.
->SitemapБеренче кар сочинения:

Rating: 97 / 100

Overall: 73 Rates